Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δημοτικής επιτροπής