Για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019- 6/11/2021 η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 111/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι η εξής:

ΠρόεδροςΑντιπρόεδροςΓραμματέας
Λαμπρόπουλος ΑθανάσιοςΘυμαράς ΑθανάσιοςΨαράκου – Μπέλεση Ευθυμία

Μέλη:

Φραγγιά Ευγενία

Φαρδέλλος Σπυρίδων

Ευσταθίου Μεταξία

Λυράκης Γεώργιος

Καραμπουρνιώτης Ιωάννης

Στόφυλα Παρασκευή

Μπαλτάς Στυλιανός

Βορδώνης Αντώνιος

Θυμαράς Αθανάσιος

Τσάνας Πέτρος

Μαρνέζος Ιωάννης

Μέξης Νικόλαος

Μαντά Σταματίνα

Χιώτης Δημήτριος

Για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019- 6/11/2021 η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 111/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας
Λαμπρόπουλος Αθανάσιος
Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία

Μέλη:

Φραγγιά Ευγενία

Φαρδέλλος Σπυρίδων

Ευσταθίου Μεταξία

Λυράκης Γεώργιος

Καραμπουρνιώτης Ιωάννης

Στόφυλα Παρασκευή

Μπαλτάς Στυλιανός

Βορδώνης Αντώνιος

Θυμαράς Αθανάσιος

Τσάνας Πέτρος

Μαρνέζος Ιωάννης

Μέξης Νικόλαος

Μαντά Σταματίνα

Χιώτης Δημήτριος

Για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019- 6/11/2021 η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 111/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας
Λαμπρόπουλος Αθανάσιος
Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία

Μέλη:

Φραγγιά Ευγενία

Φαρδέλλος Σπυρίδων

Ευσταθίου Μεταξία

Λυράκης Γεώργιος

Καραμπουρνιώτης Ιωάννης

Στόφυλα Παρασκευή

Μπαλτάς Στυλιανός

Βορδώνης Αντώνιος

Θυμαράς Αθανάσιος

Τσάνας Πέτρος

Μαρνέζος Ιωάννης

Μέξης Νικόλαος

Μαντά Σταματίνα

Χιώτης Δημήτριος