Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3994/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, για την  επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023,  και τα από 14/12/2023 & 30/12/2023 Πρακτικά Ορκωμοσίας, τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών για την δημοτική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2028 εκλέχθηκαν κατά σειρά εκλογής οι κάτωθι:

Δημοτικοί Σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού «Βήματα Μπροστά για τις Σπέτσες»:

 1. Φιλιππάκος Λάμπρος
 2. Τσακιρίδης Σπυρίδων
 3. Θυμαράς Αθανάσιος
 4. Μαρνέζος Ιωάννης
 5. Στόφυλα Παρασκευή
 6. Μπούφη Ευαγγελία
 7. Κατσικόπουλος Δημήτριος
 8. Μόσχος Ιωάννης
 9. Μέξης Ιωάννης του Εμ.

Δημοτικοί Σύμβουλοι του επιλαχόντος συνδυασμού «Νέοι Ορίζοντες – Επανεκκίνηση»:

 1. Κονταξάκης Ευάγγελος
 2. Γαλαριώτης Ανδρέας
 3. Θυμαράς Γεώργιος
 4. Μέξης Ιωάννης του Νικ.
 5. Μαντά Σταματίνα
 6. Μώρος Απόστολος

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου,

για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, εκλέχθηκαν οι κάτωθι:

 

ΠρόεδροςΑντιπρόεδροςΓραμματέας
Μέξης Ιωάννης του Εμμ.Θυμαράς ΓεώργιοςΜπούφη Ευαγγελία