Δακτύλιος

Ξεχωριστά οι παραπάνω χάρτες...

Ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας/Restricted area
Ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας/Restricted area