Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης δημοτικής επιτροπής