Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι

Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι

Βάσει της υπ. αρ.  1/2024 όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 30/2024 απόφαση της κ. Δημάρχου Σπετσών ορίζονται οι κάτωθι αντιδήμαρχοι:

  1. Λάμπρος Φιλιππάκος, άμισθος Αντιδήμαρχος
  2. Αθανάσιος Θυμαράς , έμμισθος Αντιδήμαρχος
  3. Ιωάννης Μαρνέζος, έμμισθος Αντιδήμαρχος
  4. Παρασκευή Στόφυλα, έμμισθη Αντιδήμαρχος

 

και οι κάτωθι  εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι:

  1. Σπυρίδων Τσακιρίδης
  2. Ευαγγελία Μπούφη
  3. Δημήτριος Κατσικόπουλος
  4. Αθανάσιος Μόσχος