Επίδομα Εκπαιδευτικών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπετσών με την υπ’αριθμ. 163/2019 αποφάσισε την χορήγηση χρηματικού ποσού  για την σίτιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές μονάδες ,  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σπετσών ,  καθώς και των ιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν στο Π.Π.Ι. Σπετσών,   για όσο διάστημα υπηρετούν στο νησί των Σπετσών. 

Με την υπ’ αρ. 124/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω χρηματικό ποσό ορίστηκε για το έτος 2021, στο ποσό των 200 € μηνιαίως.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής :
  1. Αίτηση,
  2. Βεβαίωση της υπηρεσίας τους για το ακριβές χρονικό διάστημα υπηρέτησης τους. ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων,
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία  να δηλώνουν ότι πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 3 του αρ. 349 του Ν.  4512/2018,
  4. Λιανικές αποδείξεις  που θα αφορούν σίτιση ή κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού (αγοράς αγαθών σίτισης ή κατανάλωσης προϊόντων σε ΚΥΕ.
Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ως εξής :
  •  Mέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Δημαρχείο Σπετσών , Σπέτσες, Τ.Κ. 18050 , τηλ. 2298320010,
  •  Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dimos.spetson@gmail.com 
   επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
  • Δια ζώσης, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Αρχεία:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp