Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε ακόμα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 2/2024 για την Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του του Δήμου Σπετσών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ         Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε