24 του 2023 Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Χιώτη Δημήτριου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *