Έναρξη διαδικασίας Εγγραφής νηπίων στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ για το σχολικό έτος 2021-2022

Έναρξη διαδικασίας Εγγραφής νηπίων στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ για το σχολικό έτος 2021-2022

Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων από τις 19 Μαϊου 2021 και ολοκληρώνονται στις 9 Ιουνίου 2021.

Θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail:dim.paid.spetses@gmail.com

Εκτυπώστε την αίτηση εγγραφής από την ιστοσελίδα του Δήμου και αφου τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε(υπογραφή και στην υπεύθυνη δήλωση),μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα σκανάρετε και θα τα αποστείλετε στο παραπάνω e-mail. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου με τον οποίο θα αναζητήσετε την θέση σας στη λίστα επιτυχόντων όταν αναρτηθούν τα αποτελέσματα.

Θα καταθέτονται στο γραφείο του ΝΠΠΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να καλείτε στον παιδικό σταθμό στο τηλ.22980-72408 & ώρες 10:00πμ-12:00μμ προκειμένου να κλείσετε ραντεβού παραλαβής αιτήσεων και κατάθεσής τους.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 01/01/2018 και έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη κατά την έναρξη του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος).

Για κάθε παιδί της οικογένειας υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση μητέρας ή νομικού κηδεμόνα

-φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ,ή σύμφωνο συμβίωσης. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.

-Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο,(το έντυπο δίνεται από τον παιδικό ή το κατεβάζετε ηλεκτρονικά) καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού( το βιβλιάριο υγείας επιδυκνείεται στον αρμόδιο υπάλληλο όταν ζητηθεί).

-Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020

-Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη τους

-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση άνεργων γονέων.

-Υπεύθυνη δήλωση ( το έντυπο δίνεται από τον παιδικό ή το κατεβάζετε ηλεκτρονικά)

Σε περίπτωση πληθώρας αιτήσεων προηγούνται οι επανεγγραφές και η επιλογή θα γίνει βάση εισοδήματος.

Για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» θα ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Facebook
Email
Print
WhatsApp

Δείτε ακόμα