Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων ξεκίνησε για να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. Ο ρόλος του γονιού είναι μοναδικός, ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που αναλαμβάνει κάποιος. Ένας ρόλος ωστόσο με προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από ένστικτο και γνώσεις.

Ο Δήμος Σπετσών συμμεριζόμενος το ρόλο του γονέα δημιούργησε Σχολές Γονέων που πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Μια σειρά θεματικών ενοτήτων όπως οι οικογενειακοί κανόνες, η οριοθέτηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενθάρρυνση, η προσαρμογή, η αυτοεκτίμηση κ.α. αποτελούν κέντρο των συναντήσεών μας και μας εξοικειώνουν με τη χρήση πρακτικών τρόπων εφαρμογής της θεωρίας της ψυχολογίας, στην καθημερινότητά μας.

Σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών ή τη σχέση γονέα – παιδιού.

Στην ομάδα αυτή κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες απόψεις των άλλων γονιών, καθώς βέβαια και την άποψη της συντονίστριας. Δίνονται σύγχρονες πληροφορίες πάνω στο εκάστοτε θέμα συνάντησης και μετά ακολουθεί συζήτηση με στόχο να βοηθήσει τον γονιό να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του τις τεχνικές που προτάθηκαν.

Δείτε ακόμα

Υποστήριξη κατ’ οίκον

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη κατ’ οίκον» παρέχει οργανωμένη και συστηματική κατ’ οίκον πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη

Συμμετοχή 200 Νέων στη δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» – «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝΔ/νση: Σπέτσες, Τ.Κ. 18050Τηλ:  2298320010ΦΑΞ:2298073366e–mail: dimos.spetson@gmail.com Σπέτσες  11/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο πλαίσιο συμμετοχής 200 Νέων στη δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» «Βαδίζοντας