Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2021

Δείτε ακόμα

Έτος 2016

  40/2016 24/02/2016 24/02/2016: Περί λήψης απόφασης επί του από 18/02/2016 εγγράφου του κ. προέδρου του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών (ΑΔΑ: 73ΝΔΩ18-ΤΞ9) 73ΝΔΩ18-ΤΞ9  

Ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών, κατόπιν δεσμευτικής υπόδειξης του κ. Δημάρχου, έπειτα από την υπ’ αρ. 1641/19-06-2020 παραίτηση του κ. Καλλίτση Γεώργιου από την θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.

49 του 2020 Ορισμός Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών