Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θεσπίσθηκε με το άρθρο 77 ν. 3852/2010, τον γνωστό σε όλους μας «Καλλικράτη» και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον ν. 4555/2018. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη, άτομο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, είναι μία ανεξάρτητη αρχή, δίπλα στη διοίκηση, αλλά δεν είναι μέρος της διοίκησης. Για το λόγο αυτό και ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων συμβούλων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μία ευρύτερη συναίνεση στο πρόσωπο του εκλεκτού και να μην είναι απόφαση μόνο της εκάστοτε πλειοψηφίας.

Ο Συμπαραστάτης:

• δέχεται έγγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και,
• διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής.

Ο Συμπαραστάτης μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται, υποχρεωτικά, στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Πώς ενεργεί ο Συμπαραστάτης;
• Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία,
• Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών,
• Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία,
• Ασκεί ήπιο έλεγχο,
• Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών,
• Υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα,
• Συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου,
• Παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές.

Στόχος του Συμπαραστάτη πρέπει να είναι να καταστήσει τις διαδικασίες που αφορούν τον δημότη πιο απλές· να βοηθήσει τον δημότη να διαχειριστεί το ζήτημά του αποφεύγοντας μία πρόσθετη προσφυγή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή τη δικαιοσύνη· να σταθεί δίπλα του προκειμένου να λυθούν τα προβλήματά του μέσα στα πλαίσια του Δήμου. Ο Συμπαραστάτης είναι με το μέρος του δημότη, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα και να αποφύγει την ταλαιπωρία. 

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σπετσών αποφάσισε με αρ. απόφασης 79/2020 και επέλεξε ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης τον κ. Μέξη Ιωάννη του Εμμανουήλ – Αλέξανδρου.

Κάθε δημότης ή επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον  δήμο Σπετσών έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί του είτε τηλεφωνικά είτε μέσω mail και να ορίζεται ένα ραντεβού που θα πραγματοποιείται στο χώρο του Δήμου Σπετσών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιωάννης Ε. Μέξης

Δικηγόρος Πειραιώς

Πειραιάς,

Παλαιολόγου 07,

Τηλ. 2104112810

Σπέτσες,

Πλατεία Ρολογιού,

Τηλ. 2298075485

mail: i.meksis@hotmail.gr

Δείτε ακόμα