Ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών, κατόπιν δεσμευτικής υπόδειξης του κ. Δημάρχου, έπειτα από την υπ’ αρ. 1641/19-06-2020 παραίτηση του κ. Καλλίτση Γεώργιου από την θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.

Δείτε ακόμα

Έτος 2016

  40/2016 24/02/2016 24/02/2016: Περί λήψης απόφασης επί του από 18/02/2016 εγγράφου του κ. προέδρου του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών (ΑΔΑ: 73ΝΔΩ18-ΤΞ9) 73ΝΔΩ18-ΤΞ9  

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, εκλέχθηκαν οι κάτωθι:

Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, – της οποίας Πρόεδρος είναι η Δήμαρχος κ. Φραγγιά Ευγενία -,