Ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών, κατόπιν δεσμευτικής υπόδειξης του κ. Δημάρχου, έπειτα από την υπ’ αρ. 1641/19-06-2020 παραίτηση του κ. Καλλίτση Γεώργιου από την θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.