Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Έτος 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016. (pdf1)*
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Μαίου 2016 (pdf2)*

//στη στηλη των pdf δεν εμφανίζονται με το τίτλο τους αλλά υπάρχει η παρακάτω εικόνα απτην οποία ανοίγει το pdf//

This image has an empty alt attribute; its file name is pdf.png