Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Έτος 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016.

1*   Download

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016 2*   Download
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30 Μαίου 2016. 3*   Download
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 4*   Download

 

 

 

 

 

Δείτε ακόμα