Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Έτος 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016. (pdf1)*
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016(pdf2)*
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30 Μαίου 2016.(pdf3)*
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Απριλίου 2016(pdf4)*

//στη στηλη των pdf δεν εμφανίζονται με το τίτλο τους αλλά υπάρχει η παρακάτω εικόνα απτην οποία ανοίγει το pdf//