40/201624/02/201624/02/2016: Περί λήψης απόφασης επί του από 18/02/2016 εγγράφου του κ. προέδρου του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών (ΑΔΑ: 73ΝΔΩ18-ΤΞ9)73ΝΔΩ18-ΤΞ9
//kai// (pdf1)*

// 73ΝΔΩ18-ΤΞ9 είναι link για εξωτερικό σάιτ και δίπλα έχει το παρακάτω pdf//

//to pdf δεν εμφανίζεται με το τίτλο του αλλά υπάρχει η παρακάτω εικόνα απτην οποία ανοίγει το pdf// \

This image has an empty alt attribute; its file name is pdf.png