119 του 2019 Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *