Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου ‘’spetses.gov.gr’’ οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως.

Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Δήμου Σπετσών (https://spetses.gov.gr) και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. 

Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ούτε να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας.

Απαγορεύεται οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να επισύρει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Το https://spetses.gov.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, χωρίς ωστόσο να εγγυάται και συνεπώς να φέρει ευθύνη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου. Ενδέχεται οι υπερσύνδεσμοι ή τα διαφημιστικά banners στον ιστότοπο να σας παραπέμψουν προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τρίτων, τους οποίους δεν διαχειρίζεται ο Δήμος Σπετσών και ως εκ τούτου ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους. Σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης των λοιπών ιστοσελίδων.

 Το https://spetses.gov.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του https://spetses.gov.gr  σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το https://spetses.gov.gr  δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε και ως εκ τούτου είσαστε μοναδικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των καταχωρίσεων σας. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο) στις on-line φόρμες. Επίσης συμφωνείτε να μην μεταδίδετε μέσω του site, περιεχόμενο που να είναι έναντι του Νόμου και των χρηστών ηθών. Η χρήση του site του https://spetses.gov.gr  υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες.

Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου.

Ο επισκέπτης του του site του https://spetses.gov.gr ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, τα υβριστικά μηνύματα, μηνύματα μίσους ή ρατσιστικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια φυσικών ή νομικών προσώπων.

Όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, και άλλοι συνεργάτες του https://spetses.gov.gr  δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site του https://spetses.gov.gr .

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το  https://spetses.gov.gr, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το https://spetses.gov.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Ο επισκέπτης/ χρήστης του https://spetses.gov.gr, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, όταν η επεξεργασία δεν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή από τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων σε αναγνώσιμο μορφότυπο, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, όπου υφίσταται και το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας απευθυνθείτε στο dpo.spetses@0167.syzefxis.gov.gr 

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους.

To https://spetses.gov.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη κατανόηση ή τη λάθος μετάφραση ή μεταφορά των παραπάνω όρων χρήσης.

Links

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνον όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της παρούσας δικτυακής πύλης για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο dpo.spetses@0167.syzefxis.gov.gr προκειμένου να αντιμετωπισθούν.