Υποστήριξη κατ’ οίκον

 

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη κατ’ οίκον» παρέχει οργανωμένη και συστηματική κατ’ οίκον πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων και των ευπαθών ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης και έχουν ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον. Έτσι εξασφαλίζεται η φροντίδα των ανθρώπων αυτών στο οικείο περιβάλλον τους και αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους.

 

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από:

  • Κοινωνική λειτουργό
  • Ψυχολόγο
  • Νοσηλεύτρια
  • Οικιακή βοηθό

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες:

Κοινωνική λειτουργός και Ψυχολόγος: Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Νοσηλεύτρια: Βοήθεια στην ατομική υγιεινή, πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων, ενεσοθεραπεία, παρακολούθηση λήψης φαρμακευτικής αγωγής, συνταγογράφηση, λήψη ζωτικών σημείων, συνοδεία σε υπηρεσίες υγείας.

Οικιακή βοηθός: Οικιακή φροντίδα, αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.