Υπηρεσίες

Στον Δήμο Σπετσών λειτουργούν οι κάτωθι υπηρεσίες:


//links//:

 1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος
 3. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ
 4. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
  • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
  • Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
  • Παιδικός Σταθμός
  • Σχολικές Επιτροπές