Σχολεία

Στις Σπέτσες λειτουργούν οι κάτωθι

Σχολικές Μονάδες

Σχολική Μονάδα
         Στοιχεία Επικοινωνίας
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τηλέφωνο: 22980 73001
Fax:              22980 73001   
Email:          
mail@1nip-spets.att.sch.gr
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τηλέφωνο: 22980 74220
Fax:              22980 74220
Email:          mail@2nip-spets.att.sch.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τηλέφωνο: 22980 72321
Fax:              22980 72321
Email:          mail@dim-spets.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τηλέφωνο: 22980 73815
Fax:              22980 73815
Email:          mail@gym-spets.att.sch.gr
ΓΕΛ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Τηλέφωνο: 22980 72476
Fax:              22980 74910
Email:          mail@lyk-spets.att.sch.gr