Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε αναρτημένες τις προσκλήσεις συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών ανά έτος.
Παρακαλούμε επιλέξτε έτος και στη συνέχεια την αντίστοιχη συνεδρίαση.

//links//

2016
2015
2014