Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις και όλοι οι διαγωνισμοί που αφορούν και σχετίζονται με το Δήμο Σπετσών.

ΗμερομηνίαΤίτλοςΑρχείο
Τετάρτη, Οκτώβριος 30, 2019ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ
Παρασκευή, Ιούλιος 19, 2019«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ & ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ‘’ΑΡΜΑΤΑ 2019’’»
Τρίτη, Μάρτιος 19, 2019ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ»
Πέμπτη, Ιούλιος 12,
2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ & ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ‘’ΑΡΜΑΤΑ’’ 2018» signed_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 2018.pdf*
Πέμπτη, Ιούλιος 12, 2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019” signed_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018.pdf*