Προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων

Προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων ξεκίνησε για να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. Ο ρόλος του γονιού είναι μοναδικός, ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που αναλαμβάνει κάποιος. Ένας ρόλος ωστόσο με προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από ένστικτο και γνώσεις.

Ο Δήμος Σπετσών συμμεριζόμενος το ρόλο του γονέα δημιούργησε Σχολές Γονέων που πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Μια σειρά θεματικών ενοτήτων όπως οι οικογενειακοί κανόνες, η οριοθέτηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενθάρρυνση, η προσαρμογή, η αυτοεκτίμηση κ.α. αποτελούν κέντρο των συναντήσεών μας και μας εξοικειώνουν με τη χρήση πρακτικών τρόπων εφαρμογής της θεωρίας της ψυχολογίας, στην καθημερινότητά μας.

Σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών ή τη σχέση γονέα – παιδιού.

Στην ομάδα αυτή κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες απόψεις των άλλων γονιών, καθώς βέβαια και την άποψη της συντονίστριας. Δίνονται σύγχρονες πληροφορίες πάνω στο εκάστοτε θέμα συνάντησης και μετά ακολουθεί συζήτηση με στόχο να βοηθήσει τον γονιό να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του τις τεχνικές που προτάθηκαν.