Παιδικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός του Δήμου Σπετσών συστάθηκε το 1943 και είναι από τους πρώτους σταθμούς που λειτούργησαν στον ελλαδικό χώρο. Η προσφορά του στην κοινωνία των Σπετσών υπήρξε μέγιστη αφού στη δύσκολη περίοδο της κατοχικής εποχής μπορούσε να σιτίζει ένα μεγάλο αριθμό παιδιών.

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών από το 2001.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου είναι ο Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης

Ο παιδικός σταθμός μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι πενήντα (50) παιδιά ηλικίας δυόμισι (2,5) έως τεσσάρων (4) ετών, στα οποία παρέχεται ημερήσια διατροφή ακολουθούμενη από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, συντελεί στην ολόπλευρη κοινωνική, σωματική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

Ταχ. Δ/νση: Σπέτσες Αττικής 18050
Τηλ. Επικοινωνίας: 22980-72408
Fax: 22980-72679
Email: dim.paid.spetses@gmail.com