Νομικά Πρόσωπα

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Σπετσών είναι τα κάτωθι:

//links://

  1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
  2. Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
  3. Παιδικός Σταθμός
  4. Σχολικές Επιτροπές