Επίδομα Εκπαιδευτικών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπετσών με την υπ’αριθμ. 163/2019 αποφάσισε την χορήγηση χρηματικού ποσού  για την σίτιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές μονάδες ,  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σπετσών ,  καθώς και των ιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν στο Π.Π.Ι. Σπετσών,   για όσο διάστημα υπηρετούν στο νησί των Σπετσών.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής :
  1. Αίτηση,
  2. Βεβαίωση της υπηρεσίας τους για το ακριβές χρονικό διάστημα υπηρέτησης τους. ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων,
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία  να δηλώνουν ότι πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 3 του αρ. 349 του Ν.  4512/2018,
  4. Λιανικές αποδείξεις  που θα αφορούν σίτιση ή κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού (αγοράς αγαθών σίτισης ή κατανάλωσης προϊόντων σε ΚΥΕ.
Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ως εξής :
  •  Mέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Δημαρχείο Σπετσών , Σπέτσες, Τ.Κ. 18050 , τηλ. 2298320010, υ/ο Καράκαλου Μαρίας,
  •  Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dimos.spetson@gmail.com 
   επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
  • Δια ζώσης, υπεύθυνη παραλαβής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Κα Καράκαλου Μαρία.

Αρχεία: