Διατελέσαντες Δήμαρχοι

       1898 –  3/1914          Δημήτριος Γ. Λεωνίδας

  3/1914  –   3/1934        Υποβάθμιση του Δήμου Σπετσών σε κοινότητα

  3/1934  –   3/1944        Αλέξανδρος Α. Λαγάνης

11/1941  –   3/1944        Πολύβιος Π. Λεκός

  3/1944  –   4/1944        Πέτρος Ι. Μπότασης

  5/1944  –   9/1944        Αλέξανδρος Α. Λαγάνης

10/1944  –   1/1947        Αθανάσιος Π. Καλογερόπουλος

  2/1947  –   5/1951        Νικόλαος Π. Μπούμπουλης

  5/1951  – 11/1954        Αθανάσιος Π. Καλογερόπουλος

11/1954  –   4/1959        Νικόλαος Π. Μπούμπουλης

  4/1959  –   1/1972        Βασίλειος Ι. Γκούμας

 2/1972  –   6/1973        Βασίλειος Κ. Καρδιασμένος

  6/1973  –   6/1974        Παναγιώτης Α. Μαρματσούρης

  7/1974  – 10/1974        Βασίλειος Κ. Καρδιασμένος

10/1974  –   3/1975        Νικόλαος Σ. Σάββας

 3/1975  – 12/1978        Δημήτριος Α. Τσαπέλας

 1/1979  – 12/1986        Βασίλειος Κ. Καρδιασμένος

 1/1987  – 12/1990        Παναγιώτης Ν. Παρασκευάς

 1/1991  – 12/2002        Γεώργιος Θ. Θυμαράς

 1/2003  – 12/2010        Ευάγγελος Γ. Κονταξάκης

 1/2011  – Σήμερα         Παναγιώτης Κ. Λυράκης  

 • 1898 –  3/1914       
  Δημήτριος Γ. Λεωνίδας

 • 3/1914  –   3/1934    
   Υποβάθμιση του Δήμου Σπετσών σε κοινότητα

 • 3/1934  –   3/1944       
   Αλέξανδρος Α. Λαγάνης

 • 11/1941  –   3/1944        
  Πολύβιος Π. Λεκός

 •   3/1944  –   4/1944        
  Πέτρος Ι. Μπότασης

 •   5/1944  –   9/1944       
   Αλέξανδρος Α. Λαγάνης

 • 10/1944  –   1/1947       
  Αθανάσιος Π. Καλογερόπουλος

 •   2/1947  –   5/1951        
  Νικόλαος Π. Μπούμπουλης

 •   5/1951  – 11/1954       
  Αθανάσιος Π. Καλογερόπουλος

 • 11/1954  –   4/1959       
  Νικόλαος Π. Μπούμπουλης

 •   4/1959  –   1/1972        
  Βασίλειος Ι. Γκούμας

 •  2/1972  –   6/1973       
   Βασίλειος Κ. Καρδιασμένος

 •   6/1973  –   6/1974        
  Παναγιώτης Α. Μαρματσούρης

 •   7/1974  – 10/1974      
  Βασίλειος Κ. Καρδιασμένος

 • 10/1974  –   3/1975       
  Νικόλαος Σ. Σάββας

 •  3/1975  – 12/1978       
  Δημήτριος Α. Τσαπέλας
 •  1/1979  – 12/1986       
  Βασίλειος Κ. Καρδιασμένος

 •  1/1987  – 12/1990       
  Παναγιώτης Ν. Παρασκευάς

 •  1/1991  – 12/2002       
  Γεώργιος Θ. Θυμαράς

 •  1/2003  – 12/2010       
  Ευάγγελος Γ. Κονταξάκης

 •  1/2011  – Σήμερα        
  Παναγιώτης Κ. Λυράκης