Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός του Δήμου Σπετσών συστάθηκε το 1943 και είναι από τους πρώτους σταθμούς που λειτούργησαν στον ελλαδικό χώρο. Η προσφορά του στην κοινωνία των Σπετσών υπήρξε μέγιστη, αφού στη δύσκολη περίοδο της γερμανικής κατοχής μπορούσε να σιτίζει ένα μεγάλο αριθμό παιδιών.

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών από το 2001.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 122/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: 

Τακτικά μέλη

1.

Φραγγιά Ευγενία 

Πρόεδρος

Υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο Σπετσών

2.

Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία

Αντιπρόεδρος

3.

Μπαλτάς Στυλιανός

τακτικό μέλος

4.

Μέξης Νικόλαος

τακτικό μέλος

Υποδεικνυόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας

5.

Τσάνα Μαρίνα

τακτικό μέλος

Εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων

Αναπληρωματικά
μέλη

1.

Φαρδέλλος Σπυρίδων

αναπληρωματικό μέλος

Υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο Σπετσών

2.

Ευσταθίου Μεταξία

αναπληρωματικό μέλος

3.

Βορδώνης Αντώνιος

αναπληρωματικό μέλος

4.

Μαρνέζος Ιωάννης

αναπληρωματικό μέλος

Υποδεικνυόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας

5.

αναπληρωματικό μέλος

Εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων

Ο παιδικός σταθμός μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι πενήντα (50) παιδιά ηλικίας δυόμισι (2,5) έως τεσσάρων (4) ετών, στα οποία παρέχεται ημερήσια διατροφή ακολουθούμενη από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, συντελεί στην ολόπλευρη κοινωνική, σωματική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

Ταχ. Δ/νση: Σπέτσες Αττικής 18050
Τηλ. Επικοινωνίας: 22980-72408
Fax: 22980-72679
Email: dim.paid.spetses@gmail.com