Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης αποτελούν υποχρέωση και οφείλουν να δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, παράγραφος 4 του Ν.3852/2010 για τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Έτος 2015:

Λυράκης Κ. Παναγιώτης (Δήμαρχος Σπετσών)

Ευσταθίου Μεταξία (Αντιδήμαρχος Σπετσών)

Πάνου Τ. Παναγιώτης (Αντιδήμαρχος Σπετσών)

Γιαννακούλιας Παναγής (μέλος Οικονομικής Επιτροπής)

Παπαγεωργίου Αγγελική (μέλος Οικονομικής Επιτροπής)

Φαρδέλλος Σπυρίδων (μέλος Οικονομικής Επιτροπής)

Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα (μέλος Οικονομικής Επιτροπής)

Μέξης Νικόλαος (μέλος Οικονομικής Επιτροπής)