Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε αναρτημένες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών ανά έτος.
Παρακαλούμε επιλέξτε έτος και στη συνέχεια την αντίστοιχη απόφαση.

//post links//

2016
2015
2014